EN / AR
ماکت کشتی تایتانیک
Filed under: —
  

………………………..

model titanic

ماکت تایتانیک model titanic

شما می توانید تلفنی سفارش ساخت بدهید   و  اینجانب پس از اتمام کار ساخت  ماکت کشتی تایتانیک   ان را توسط باربری  به انبار تعاونی ترمینال شهرتان خواهم فرستاد  بهمراه رسید اطمینان

توجه   اینجانب هیچ گونه نماینده گی غیر از خودم ندارم

_____________________________________________________________________

Titanic-Museum-4

تایتانیک در موزه

در صورت سفارش ساخت دکوری    کشتی معروف تایتانیک در ابعاد یک الی چهار متری  و بدون موتور  این ماکت را در مدت زمان کمی برایتان خواهم ساخت
البته هر چه ابعاد ساخت بزرگتر باشد کیفیت ساخت ظریفکاری بالاتر می رود و کار دقیق تر می شود

_____________________________________________________________________

Titanic 6

تایتانیک در حال غرق شدن Titanic 6

_____________________________________________________________________

model  titanic-2

model titanic-2

_____________________________________________________________________

Titanic13

Titanic13

_____________________________________________________________________

Titanic11

Titanic11

_____________________________________________________________________

 

titanic1

titanic1

_____________________________________________________________________

Titanic14

Titanic14

_____________________________________________________________________

Titanic_9

Titanic_9

___________________________________________________________________

استان قم

09193535616

 

 
 

طبقه بندی